Felhasználó:
Jelszó:
 

Szakmai szervezetek

A Könywiki wikiből

A könyvtáros szakmai szervezetek, egyesületek megalakulása a szakma intézményesülésével, az 1870-es években kezdődött meg, s ez a folyamat máig is tart. Az egyesületek jelentősége országonként eltérő, ám feladatkörük jellemzően hasonló.

Tartalomjegyzék

Feladatkör

  • a szakmai közélet szervezése, irányítása, konferenciák szervezése
  • a képzés és a továbbképzés koordinálása
  • szakmai kiadványok gondozása, megjelentetése
  • a szakma érdekképviselete, a szakmai értékrend kialakítása és tudatosítása[1]


A szakmai szervezetek jelentős színterei a szakmán belüli kommunikációnak, lehetőséget teremtenek az eszmecserére, az együttműködésre, a kapcsolatok kiépítésére és fenntartására.

Josephine Riss-Fang és Alice H. Songe 1990-ben közreadott adattára, a World guide to library, archive, and information science associations 76 nemzetközi és 511 országos egyesületet regisztrált.[2]

Hazai szakmai szervezetek

Nemzetközi szakmai szervezetek

Külföldi szakmai szervezetek

Társszervezetek

Külső hivatkozások

Hivatkozások

  1. Könyvtárosok kézikönyve 3. A könyvtárak rendszere. Budapest : Osiris K., 2003. 273. p.
  2. Könyvtárosok kézikönyve 5. Segédletek. Budapest : Osiris K., 2003. 202. p.
Nézetek