Felhasználó:
Jelszó:
 

RMNY

A Könywiki wikiből

'Régi magyarországi nyomtatványok'

Tartalomjegyzék

Előzmények

Szabó Károly(1824-1890) és Hellebrandt Árpád(1855-1925) közös munkájaként elkészített RMK kötetei a XX. század második felében már kevésnek bizonyultak a régi magyar kiadványokat illető tájékoztatásban. Emiatt született meg az az igény, hogy vagy felújítva, kiegészítve, vagy új gyűjtés után szerkesztve egy másik retrospektív Bibliográfia kell összefoglalni a régi és új címanyagot. A kutató és feltáró munka után a feldolgozás az Országos Széchényi Könyvtár keretén belül indult meg a 60-as évek elején, Borsa Gedeon által vezetett munkacsoportban.

Felépítése

Az régi magyarországi nyomtatványok három kötetből áll, 2625 magyar nyelvű valamint magyarországi nyomtatvány leírását adja közre. A cím, kolláció közlésén túl ismerteti a nyomtatványok tartalmát, összefoglalja a vonatkozó könyvészeti és szakirodalmat. Megadja jelenleg ismert példányainak lelőhelyét is. A példányból ismert kiadványok címlap reprodukcióján kívül tízféle mutató segíti a kutatót a kötetekben való keresésben.

Kötetei

Régi Magyarországi Nyomtatványok 1473-1600. Borsa Gedeon, Hervay Ferenc, Holl Béla, Käfer István és Kelecsényi Ákos munkája. Budapest 1971.


Régi Magyarországi Nyomtatványok 1601-1635. Borsa Gedeon, Hervay Ferenc és Holl Béla munkája. Budapest 1983.


Régi Magyarországi Nyomtatványok 1636-1655. Heltai János, Holl Béla, Pavercsik Ilona, P. Vásárhelyi Judit munkája. Budapest 2000.

Gyűjtőköre

A történelmi Magyarország területén az adott időhatáron belül bármely nyelven kiadott, illetve a külföldön részben vagy egészében magyarul megjelent kiadványokra terjed ki.

Szerkezete

Rendszere kronologikus, egy éven belül pedig az egyes nyomtatványok megjelenési helyének betűrendje a rendező elv. A bibliográfiai leírások rendkívül részletesek és pontosak és igen fontos kiegészítő adatokkal vannak ellátva. A kötetek végén az egyes kiadványok címoldalának fotói, illetve többszempontú visszakeresést szolgáló mutatók találhatók.

Elektronikus formában

OSZK honlapján [1] az online szolgáltatásokon, [2] azon belül a különgyűjtemények [3] menüpont alatt található az eRMNy [4] és ezen keresztül egyaránt mindenki számára elérhető interneten valamint az Arcanum Kft. lemezein (CD-ROM) is.

Felhasznált irodalom

A XVI-XVIII. századi Könyvtörténeti Osztály szolgáltatásai: http://www.oszk.hu/hun/konyvtar/szervfel/kulongy/16_17_sz_konyvtortenet/16_17_sz_konyvtortenet_szolgaltatasok_hu.htm

eRMK -Elektronikus Régi Magyar Könyvtár: http://www.arcanum.hu/oszk/lpext.dll/?f=templates&fn=main-h.htm&2.0

P. Vásárhelyi Judit: A XV.-XVIII. századi magyarországi nyomtatványok bibliográfiai feltárása (RMNy) http://www.eke.hu/2007_regikonyv3.html

A lap eredeti címe: „http://konyvtar.hu/wiki/RMNY
Nézetek