Felhasználó:
Jelszó:
 

Olvass nekem!

A Könywiki wikiből

A Gyermekirodalmi adatbázis előzményének tekinthető kötet 1995-ben jelent meg és kalauzul kívánt szolgálni a megjelent gyermekkönyvek útveszőjében, segíteni az értékek megtalálásában.. A szerzői: Bocsák Veronika, Benkő Zsuzsanna, Hölgyesi Györgyi.

Tartalomjegyzék

A könyv felépítése

Három részből áll: bevezető tanulmány, egy könyvajánló bibliográfia és a mutató.

Bevezető tanulmány

Szerzője Bocsák Veronika. A tanulmány összefoglalta azokat az ismereteket, amelyeket a rendszeres felolvasásról és annak hatásáról, a gyerekek irodalmi ízlésének kialakulásáról vagy az olvasóvá nevelésről és ebben a könyvtárak, könyvtárosok szerepéről tudni érdemes. Foglalkozik továbbá a televíziózás vagy / és olvasás dilemmájával.

Könyvajánló bibliográfia

Készítették Benő Zsuzsanna, Hölgyesi Gyöngyi az OSZK [1] munkatársai. A bibliográfia az 1988 és 1993 között Magyarországon magyarul megjelent megjelent gyermek- és ifjúsági könyvekről közöl ismertető válogatást. A kötet tartalmazza mintegy 500 értékes gyermekkönyv legfontosabb cím- és megjelenési adatait, valamint rövid tartalmi ismertetését életkor szerinti bontásban.

Az alábbi korcsoportokra bontva ismerteti a az adott életkornak megfelelő könyveket:

2-4 éves - legkisebbeknek

4-6 éves - óvodás korúaknak

6-7 éves - óvodából iskolába

8-10 éves - kisiskolás korúaknak

11-13 éves - kiskamaszoknak

14 éveseknek - lépések a felnőttek irodalma felé.

Mutató

Első részében a szerző nélküli kiadványok találhatók a kötetek címe szerinti betűrendben, a továbbiakban pedig a szerzők neve szerinti betűrendben

A könyv a Magyar Olvasástársaság (HUNRA)[2] gondozásában és támogatásával, a Trezor Kiadónál jelent meg. A kötet lektora a társaság akkori elnöke Nagy Attila volt. Erre az anyagra alapozva, a munkát tovább folytatva jött létre a Gyermekirodalmi adatbázis.

Felhasznált irodalom

Bartók Györgyi, Péterfi Rita: A Gyermekirodalmi Adatbázis bemutatása. In: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2007. 16. évf. 11. sz. p. 27-30.

Bocsák Veronika, Benkő Zsuzsanna, Hölgyesi Gyöngyi: Olvass nekem!: Kalauz szülőknek, óvónőknek, tanítóknak a gyermekkönyvek útvesztőjében. Bp: Trezor Kiadó,

A lap eredeti címe: „http://konyvtar.hu/wiki/Olvass_nekem!
Nézetek