Felhasználó:
Jelszó:
 

Napilap

A Könywiki wikiből

A napilapok a gyorstájékoztatás eszközei. Naponta, de legalább hetente hat alkalommal megjelenő időszaki kiadvány. A napilapok megjelenési egysége a szám. Tartalmuk a következő szám megjelenésével részben elavul, illetve módosulhat. Jellemzője, a folyóiratokkal és a könyvekkel szemben, hogy lapjai nincsenek összefűzveNapilapjaink az alábbi két formátumban készülnek: A/3-as alak (297 * 420 mm, pl. Népszabadság) 13-as alak (315 * 470 mm, pl. Népszava) [1]

Részei:

 • Címfej: Itt szerepel a lap címe, illetve amennyiben van, alcíme, jellege, megjelenési ideje, évfolyama és a szám megjelölése.
 • Élőfej: Mivel a napilapok oldalai nincsenek összefűzve, az oldalak keveredése esetén élőfej és az oldalszám segítségével lehet összerendezni. Az élőfej a szedéstükör élén áll, annak teljes szélességében léniával aláhúzva. A lap címét, a rovatot, oldalszámát, és a megjelenés dátumát tartalmazza.
 • Impresszum: Tartalmazza a lap teljes címét és alcímét, a főszerkesztő és a szerkesztők neveit, szerkesztőség címé és elérhetőségét (tel, fax, e-mail, web), a kiadó adatait, a szedési és nyomtatási adatok (nyomda neve, elérhetősége) a terjesztésre, előfizetésre vonatkozó adatokat, és az előfizetés árát, az ISSN számot.
 • Hasábok: Az újságokban a cikkeket hasábokra tördelik.
 • Cikk: A szöveges információkat az újságban cikkeknek nevezik. A cikkeknek különböző típusai lehetnek. Részei: 1. Rovatcím 2. Felcím 3. Főcím 4. Alcím 5. Lead 6. Szövegközi alcím 7. Oldalidézet 8. Szöveg 9. Aláírás
 • Vezércikk: A hírlap élén álló, az általános politikai helyzettel vagy valamilyen aktuális napi kérdéssel foglalkozó közlemény, amely a közvéleményt a lap álláspontjának próbál megnyerni.
 • Rovat:' Az azonos témába tartozó közlemények összességét rovatnak nevezzük. Ilyen pl. a Sport rovat.


Csoportosítása

A napilapokat különböző szempontok szerint csoportosíthatjuk:

 • Megjelenés gyakorisága szempontjából az is lényeges szempont, hogy melyik napszakban jelenik meg a lap. Megjelenhet reggel, délben és este. Ezeket a jellemzők a lap címében is megjelenhetnek: pl. Heti Világgazdaság, Esti Hírlap stb.[2]
 • A megjelenés helye szerint beszélhetünk országos, regionális és helyi lapokról.

Jelenleg Magyarországon a következő országos napilapok jelennek meg: Népszabadság, Népszava, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Népsport, Napi Világgazdaság. Ezek az ún. minőségi lapok csoportját képezik, ami azt jelenti, hogy az adott lap politikai álláspontokat, nézeteket közvetít, másrészt pedig a közölt információk hitelességéért a lap komoly garanciákat vállal.

 • Témája szerint általános és szakosodott jellegű napilapokról. [3]

Források

 • Bara Annamária: A napilapok tipográfiája: A Népszabadság tipográfiai

jellemzőinek alakulása. http://www.mgonline.hu/szakdolgozatok/ELTE_BTK_diakkonferencia/tipo2008_bara_annamaria.pdf [2013.05.27.]

A lap eredeti címe: „http://konyvtar.hu/wiki/Napilap
Nézetek