Felhasználó:
Jelszó:
 

Mozgókönyvtár

A Könywiki wikiből

Minden magyar állampolgár alapvető joga, hogy helytől és időtől függetlenül hozzáférhessen az őt érdeklő információkhoz, az információt hordozó dokumentumokhoz. Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében ma már a legkisebb települések lakosainak is lehetősége van a különböző könyvtári szolgáltatások igénybevételére. Akár úgy, hogy saját könyvtárat tart fenn, akár úgy, hogy csatlakozik a közelében működő városi, megyei könyvtárhoz a mozgókönyvtári hálózaton keresztül.

Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR)

A falvak, kistelepülések könyvtári ellátása, a kistelepüléseken élők információhoz való hozzáférésének esélye már régóta megoldandó feladat. Ezen cél megvalósítása érdekében hozták létre 2006-ban a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszert, a KSZR-t. A rendszer lényege, hogy a kistelepülési önkormányzatok, vagy önkormányzati társulások különböző szolgáltatásokat rendelnek meg vagy a megyei könyvtártól, amely adott formában gondoskodik a lakosság könyvtári ellátásáról, vagy olyan városi könyvtártól, amely alkalmas térségi feladatok ellátására. A szolgáltatást igénybe vevők lehetnek kistelepülési könyvtárak, könyvtári szolgáltatóhelyek, teleházak, mozgókönyvtári állomáshelyek. A mozgókönyvtár tehát olyan ellátási forma, amelyet a szolgáltató könyvtár szerződés alapján biztosít az azt megrendelő önkormányzat, illetve könyvtári szolgáltatóhelye számára. A szolgáltató könyvtár az alapszolgáltatások – dokumentumok beszerzése, feldolgozása, online katalógusban való megjelenítése, dokumentum- és információszolgáltatás – mellett egyéb funkciókkal is támogatja a kistelepülési könyvtári ellátást. Közösségi programokat, rendezvényeket szervez, szakmai továbbképzéseket, használói képzéseket tart a lakosság számára. A mozgókönyvtári ellátás egyik speciális formája a könyvtárbusz, amely előre meghatározott menetrend szerint járja a kistelepüléseket és szolgálja ki azok lakosságát.

Finanszírozás

A mozgókönyvtárak finanszírozása több forrásból is történhet, de a legjelentősebb a mozgókönyvtári normatíva. Ez a támogatási forma az 5/2005. évi kormányrendeletnek köszönhetően kimondottan könyvtári célokra használható fel. A norma összege szolgáltatóhelyenként és évente változik.

Forrás

Takács Margit: A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer hatása a nyilvános könyvtárakra In: Könyv, könyvtár, könyvtáros, 20. évf. (2011) 3. szám
http://ki.oszk.hu/3k/2011/08/a-konyvtarellatasi-szolgaltato-rendszer-hatasa-a-nyilvanos-konyvtarakra/#more-1229

Nézetek