Felhasználó:
Jelszó:
 

Minőség

A Könywiki wikiből

A szolgáltatások és a könyvtári működés megtervezésének előterébe egy új szempont került: a teljes körű minőség, illetve annak folyamatos fenntartása, biztosítása. „Kezdetben a minőséget úgy ellenőrizték, hogy megvizsgálták, mennyire tér el a termék vagy szolgáltatás az előre meghatározott szinttől. Később alakult ki a minőségbiztosítás elve, amikor is a hibák megelőzése érdekében az alapvető folyamatok javítására törekedtek, mintegy beleépítve a folyamatba a minőség elérését biztosító pontokat.”[1]

A minőség kifejezést sokan, sokféleképpen értelmezik napjainkban. Köznapi értelemben a minőség az igény vagy a cél kielégítésének mértéke. Napjainkban szokásos megfelelőség értelemben is használni. A Gallup Intézet meghatározása alapján „minőség az, ami megfelel a követelményeknek, és még örömet is szerez.”[2]

„Feltételezve, hogy minden könyvtár és információs szolgáltatás célja a használók szolgálata, a könyvtárban a minőség az a szolgáltatás-színvonal, amely leginkább kielégíti az olvasók, használók igényét. Így a minőség nem elvont dolog, hanem a célelérés legmagasabb foka. Más meghatározásokkal élve a minőség: a vevők igényeihez való lehető legteljesebb alkalmazkodás (Brophy)”.[3] „Egy termék vagy szolgáltatás azon tulajdonságainak összessége, amelyek hatással vannak a terméknek vagy szolgáltatásnak arra a képességére, hogy kifejezett vagy elvárható igényeket kielégítsen.” – írja az ISO 8402 szabvány, a minőségügyi kifejezések szabványa.[4] „A minőség az a termék– és szolgáltatás-színvonal, amely kielégíti illetve túllépi a vevők igényeit. Termékek esetén ez magában foglalja a megjelenést, a működést, a megbízhatóságot, szolgáltatásoknál azok nyújtásának környezetét, a szolgáltatást nyújtók magatartását, felkészültségét.”[5] Ám mivel a célok folyamatosan változnak, a minőség is viszonylagossá válik.

Hivatkozások

  1. Skaliczki Judit – Zalainé Kovács Éva: Minőségmenedzsment a könyvtárban. Veszprém ; Budapest : Veszprémi Egyetemi Kiadó ; Informatikai és Könyvtári Szövetség, 2003. 15. p.
  2. http://www.gallup.hu/Oktatas/Conf_prog/04erzelem/BA_tezisek.doc
  3. MSZ ISO 9004–2 : Minőségirányítás és minőségügyi rendszerelemek : a szolgáltatás irányelvei. – [Budapest], Magyar Szabványügyi Hivatal, 1993. 4. p. idézi: Mikulás Gábor: Menedzsment. 3.0 (digitális kiadvány). http://www.gmconsulting.hu/inf/cikkek/030/egesz%20konyv/
  4. MSZ ISO 9004–2 : Minőségirányítás és minőségügyi rendszerelemek : a szolgáltatás irányelvei. – [Budapest], Magyar Szabványügyi Hivatal, 1993. 4. p. idézi: A könyvtári menedzsment időszerű kérdései. Budapest : OSZK, 1999. 105. p.
  5. p. 85 Stratégiai tervezés és vezetés / Csath Magdolna. – Sopron – Budapest. : "Leadership" Vezetés- és Szervezésfejlesztési és Tanulást Segítő Kft., [1993] 123 p. (Vezetési Szakkönyvsorozat, 1.) 85. p. idézi: Mikulás Gábor: Menedzsment. http://www.gmconsulting.hu/inf/cikkek/030/egesz%20konyv/3fejezet/3-fejezet02.htm#l3-68
A lap eredeti címe: „http://konyvtar.hu/wiki/Min%C5%91s%C3%A9g
Nézetek