Felhasználó:
Jelszó:
 

MARC

A Könywiki wikiből

MARC:

’MAchine Readable Cataloguing’, a géppel olvasható katalogizálás/kommunikáció kifejezésből származik, tehát bibliográfiai adatok géppel olvasható formájú ábrázolása. A bibliográfiai adatok géppel olvasható formájú ábrázolására, a gépi adathordozón való csereformátumának meghatározására szolgál. Kialakulását a számítógépek könyvtárakban való elterjedése hozta magával. Annak érdekében, hogy a számítógép az adatokat kezelni tudja, szükségessé vált a bibliográfiai adatok egységes leírása, azonosítása és szerkesztése, azaz az adatokhoz szabványos kódok rendelése.

Formátumai:

Adatbeviteli (input) formátum: az adatokat már bevitelükkor is a szoftver által felismerhető formában kell rögzíteni. A formátum olyan szabályokat is tartalmaz, amelyek valójában a közlendő adatok körére és közlésük módjára vonatkoznak, tehát katalogizálási előírások. Az adatbeviteli formátum igazodik a rendszer céljához, a feldolgozási formátumhoz. Az alkalmazói szoftver általában többféle adatbeviteli formátum alkalmazását is lehetővé teszi.

Feldolgozási (belső) formátum: a gép által tárolt és kezelt adatok körének meghatározására, egyértelmű megjelölésére, kezelésük módjának rögzítésére szolgál. A felhasználónak különböző mértékű lehetőségei és egyben kötelezettségei vannak a feldolgozási formátum kialakításában.

Megjelenítési formátum: a tárolt adatok közül a megjelenítendő adatok körét, sorrendjét, elhelyezését, központozását, jeleit, vagyis a képernyőn láthatóvá tett, illetve kinyomtatható rekordok képét határozza meg. Egy-egy adatbázishoz többféle megjelenítési formátum tartozhat.

Csereformátum: a megjelenítési formátumhoz hasonlóan kommunikációs formátum, ahol a kommunikáció géppel olvasható formában történik, és ezek címzettjei más, számítógépes könyvtári rendszerek.

Forrás: [1]

A lap eredeti címe: „http://konyvtar.hu/wiki/MARC
Nézetek