Felhasználó:
Jelszó:
 

Kurucdombi Fiókkönyvtár

A Könywiki wikiből

Tartalomjegyzék

Széchenyi István Városi Könyvtár, Sopron- Kurucdombi Fiókkönyvtár

A Kurucdombi fiókkönyvtár Sopronban a Kurucdomb tetején, a Rozália út 3. szám alatti „Szélmalom kaszárnya” udvarában működik. Autóbusszal megközelíthető a 11-es, Jereván lakótelep – Thököly tér járat Kuruc körúti (Sporttelep) megállójától.[1]

Könyvtár története

A Kurucdombi fiókkönyvtár 1965-ben a Kurucdomb-soron, a kurucdombi általános iskolával szemben kezdte meg működését. Hamar népszerűvé vált jól válogatott, többségében klasszikus irodalmat kínáló állománya révén az olvasni vágyó gyerekek és felnőttek körében. 1988 telén átköltözött jelenlegi helyére, ahol szervesen beépült a környék lakóinak mindennapjaiba a szolgáltatások egyre bővülő skálájával.

A könyvtárlátogatók zöme előbb-utóbb bekapcsolódik a fiókkönyvtár közösségi életébe, vagy éppen valamilyen közösségi tevékenység révén válik olvasóvá Móra Ferenc útmutatását követve: „Nem fecske módon kell átsurranni a könyvön. Meg is kell abban merülni.”

A barátságos könyvtárhelyiség 100 négyzetméternyi alapterületén közel 12 000 kötetből válogathatnak az olvasók. Külön polcon nyert elhelyezést a kézikönyvtár, a helytörténeti gyűjtemény, a felnőtt széppróza, az ifjúsági széppróza, a drámairodalom, az ismeretterjesztő- és szakirodalom. Elkülönítve találhatók a verseskötetek és a középiskolások számára nélkülözhetetlen irodalmi kötetek, továbbá a gyermekkönyvek közül a mesék, versek és népszerű sorozatok. A könyvek mellett 20-25 féle folyóirat, 2 számítógép és több száz diakép várja a fiókkönyvtár szolgáltatásai iránt érdeklődőket nyitvatartási időben.[2]

Nyitva tartás

hétfő: 9:30 – 11:30 13:00 – 17:30 kedd: 9:30 – 11:30 13:00 – 17:30 szerda: 9:30 – 12:00 csütörtök: 9:30 – 11:30 13:00 – 17:30 péntek: 9:30 – 11:30 13:00 – 17:30[3]

Szolgáltatások

A könyvtárlátogatók az alábbi szolgáltatásokat vehetik igénybe térítésmentesen: a fiókkönyvtár megtekintése tájékoztatás a könyvtárról, a gyűjteményről, a szolgáltatásokról és a könyvtári rendszerről nyomtatott dokumentumok helyben használata (könyvek, folyóiratok) állományfeltáró eszközök használata (cédula- és számítógépes katalógus) közművelődési rendezvények könyvtári tanórák, csoportos óvodás és iskolás foglalkozások internet használat (e-Magyarország pont)

A könyvtári tagság beiratkozáshoz kötött.

Könyvtári tagsággal igénybe vehető ingyenes szoláltatások:

kölcsönzés könyvtárközi kölcsönzés hosszabbítás tájékoztatás könyvajánlás nyugdíjas olvasókörben való részvétel nyári könyvtári egyhetes bejáró táborban való részvétel könyvtári játékok használata (társasjátékok, bábok) videó-és tévéfilmek megtekintése zenehallgatás CD ROM-ok használata szkennelés önállóan

Térítéses szolgáltatások:

irodalomkutatás fénymásolás nyomtatás szkennelés kérése[4]

Szabályzat

A Kurucdombi fiókkönyvtár nyilvános közművelődési könyvtár. Szolgáltatásait személyazonossága igazolása után minden magyar és külföldi állampolgár igénybe veheti, aki a könyvtár használatának szabályait elfogadja és betartja.

Kölcsönzőpult A fiókkönyvtárba belépő látogató először a kölcsönzőpulthoz érkezik. Itt kérhető információ a könyvtárral és szolgáltatásaival kapcsolatban, itt történik a könyvek kölcsönzése, hosszabbítása és visszavétele is. A kabátok és táskák helye a bejárati ajtó melletti fogason van.

Beiratkozás A könyvtári tagság beiratkozáshoz kötött. Beiratkozás az olvasó adatainak nyilvántartásba vétele, ill. a könyvtár használatához szükséges, másra át nem ruházható olvasójegy kiadása. Az olvasójegy 12 hónapra érvényes. A beiratkozott olvasó a személyi lap aláírásával a használati szabályokat magára nézve kötelezően elfogadja.

A beiratkozási díj: 500 Ft felnőtt önálló keresőknek, 250 Ft diákoknak, pedagógusoknak, nyugdíjasoknak, ingyenes: 16 éven aluliaknak és 70 éven felülieknek, közművelődési intézmények és közgyűjtemények dolgozóinak, súlyos fogyatékosságot tanúsító igazolvánnyal rendelkezőknek.

A központi könyvtárban váltott olvasójeggyel a Kurucdombi fiókkönyvtár szolgáltatásait is igénybe lehet venni (felnőtt: 1000 Ft, diák, pedagógus és nyugdíjas: 500 Ft, 16 éven aluliaknak és 70 éven felülieknek, fogyatékossággal élőknek, valamint közművelődési és közgyűjteményi dolgozóknak ingyenes). Ugyanakkor a fiókkönyvtárban váltott olvasójeggyel rendelkezőknek be kell fizetniük a beiratkozási díj különbözetét a központi könyvtár szolgáltatásainak igénybevételéhez.

Kölcsönzés A Kurucdombi fiókkönyvtár könyvállománya – a csak helyben használható rész kivételével – kölcsönözhető. Kölcsönözni a beiratkozáskor váltott olvasójeggyel lehet. A kölcsönzési határidő 4 hét, amit olvasói kérésre meg lehet hosszabbítani személyesen, telefonon vagy e-mailben. Az e-mailben küldött hosszabbítási kérelem csak akkor érvényes, ha könyvtár válasz e-mailben elfogadta azt. A kölcsönzési határidő lejárta után – késedelmesen – visszahozott könyvekért késedelmi díjat kell fizetni, ami könyvenként és naponta emelkedik, valamint a postaköltséget is tartalmazza. Az elvesztett vagy megrongált könyvekért kártérítés terheli az olvasót. A kézikönyvtár és helytörténeti gyűjtemény csak helyben használható. Könyvtárközi kölcsönzés útján biztosítja a könyvtár a beiratkozott olvasóknak a hiányzó dokumentumok hozzáférhetőségét az ODR (Országos Dokumentumellátási Rendszer) által kialakított szolgáltatási rendszer keretében. A könyvtárközi kölcsönzésben a dokumentum használatának feltételeit a szolgáltató könyvtár szabja meg. A csak másolatban küldhető dokumentumok másolási költségeit az olvasónak kell megtérítenie.

Számítógép- és internet szolgáltatás Az e-Magyarország pont program keretében két számítógépen biztosított térítésmentes internet hozzáférés a könyvtárlátogatók számára a Kurucdombi fiókkönyvtárban nyitvatartási időben. A művelődés, önálló ismeretszerzés, tanulás szolgálatában kell, hogy álljon a könyvtárlátogatók internet használata a kulturális intézmény szelleméhez méltó tartalommal. A számítógépekre felhasználó egyéb alkalmazást nem telepíthet és futtathat, a beállított paramétereket nem változtathatja meg. Naponta egyszer, 30 percig illeti meg a könyvtárlátogatót az internet használat lehetősége, ami meghosszabbítható, ha tanulmányi- vagy versenyfeladatok megoldásán dolgozik valaki, ill. ha nem várakozik internet használatra senki. Egy számítógép előtt egy időben csak egyetlen felhasználó lehet. Az internet használatot a felhasználó aláírásával igazolja a géphasználatról vezetett naplóban. Rendezvények, foglalkozások ideje alatt szünetel az internet szolgáltatás. Az internet szolgáltatáshoz kapcsolódóan lehetőség van külső adathordozóra (pendrive-ra, egyéb USB kimenethez csatlakoztatható eszközre, CD-re) történő adatmentésre. Floppy-lemez használata a könyvtárban nem lehetséges.

Térítéses szolgáltatások díjai

fénymásolás A4-es méretben: 20 Ft/oldal nyomtatás számítógépről: 40 Ft/oldal szkennelés kérése: 10 oldalig 20 Ft/oldal 11-50 oldalig: 60 Ft/oldal önállóan: ingyenes[5]


Felhasznált irodalom

Széchenyi István Városi Könyvtár hivatalos honlapja: http://www.szivk.hu/koszonto/reszlegeink/kuruc

Szabó Kálmán: A soproni Városi Könyvtár története In: Soproni Szemle,1970/3. sz.

Nézetek