Felhasználó:
Jelszó:
 

Koha

A Könywiki wikiből

Tartalomjegyzék

Ismertető

A Koha [1] nyilt forráskódú, ingyenes, de szükség esetén "fizetős" támogatással is rendelkező integrált könyvtári rendszer. Az újzélandi Katipo Communications Ltd kezdte el a fejlesztését, 2000 januárjában vették először használatba, jelenleg számos országból származó szoftverfejlesztő cégek és könyvtár-informatikai szakemberek fejlesztik. Aktuális, 3.0-ás változata 2008. augusztusában jelent meg. Sok nyelvre, köztük magyarra is folyamatban van a felületének lefordítása.

Ez nem a hivatalos Koha dokumentáció, azt itt[2] találod, hanem saját személyes tapasztalataim gyűjteménye, ami a napi munkában előjön. Alább az előretelepített, virtuális gépen futó változat használatáról találsz rövid leírást - ez kipróbálás, vagy nagyon kis könyvtár számára - illetve a Debian alatti telepítést, éles használathoz.

Használata virtuális gépen, telepítés nélkül

Szükséges csomagok:

Telepítése Debian Squeeze változat alatt

A Koha 3.2-es változatától kezdve automatikusan telepíthető a Debian Squeeze változata alatt. A korábbi, manuális telepítési módra csak a régebbi, vagy a fejlesztői változat telepítése esetén van szükség.

Telepítése és beállítása régebbi Debian GNU/Linux [3] alatt

Alábbiakban röviden összefoglalom a Koha nyílt forráskódú IKR telepítését és beállítását. A következő verziókat használtam a telepítés során: Debian 5.0.2 (Lenny), Koha 3.00.02 Figyelem! Eltérő rendszerek esetén más a telepítés folyamata. A leírás alapvetően a koha-3.00.02.tar.gz csomagban található install.debian-lenny angol nyelvű leíráson alapul, hozzátéve saját megjegyzéseimet.

1. A debian előzetes konfigurálása

1.1 Szükséges Debian csomagok telepítése.

(Saját recept, mindenki úgy csinálja, ahogyan szereti) Itt most egy teljesen "szűz", nem konfigurált, frissen telepített Debian-t veszek alapul.

A Debian telepítése közben válasszuk ki a "webkiszolgáló" illetve az "sql " lehetőségeket, ezen kívűl érdemes egy "asztali környezet"et és egy "fájlkiszolgál"ót is telepíteni.

A koha telepítése közben szükségünk lesz egy fájlkezelőre. Ez nálam a Midnight Commander (természetesen egyéni izléstől függően). Telepítsük hát a synaptic csomagkezelő segítségével. Alternatíva: a jó öreg apt-get: tehát:

$ apt-get install mc


Mivel mi több operációs rendszert is futtatunk a synaptic csomagkezelő segítségével érdemes az ntfs-3g drivert telepíteni. Illetve a következő csomagokat is (szintén ajánlhatom a fenti apt-getes megoldást):

libgd2-xpm

libjson-perl

libgd-gd2-perl

A telepítés során a Perl függőségeket a CPAN segítségével fogjuk teljesíteni. Nagyon fontos tehát hogy ez telepítve legyen gépünkre. Jómagam a következő két csomagot telepítettem:

libcpan-distnameinfo-perl illetve

libcpan-mini-perl

Konfiguráljuk is gyorsan, a rendszergazda terminált megnyitva gépeljük be:

 $ sudo cpan

A cpan mindjárt fel is ajánlja az automata konfigurációt, fogadjuk el. A cpan-nak megvan az a jó tulajdonsága, hogy leszedi a szükséges függőségeket is.

1.2 Az apt forrás konfigurálása az Indexdata források elérésére.

Nyissunk rendszergazda jogokkal egy commandert.

 $ mc

Szerkesszük meg az /etc/apt/sources.list állományt hozzáadva a következő sorokat:

  # Index Data
  deb http://ftp.indexdata.dk/debian lenny main
  deb-src http://ftp.indexdata.dk/debian lenny main

Az Index Data csomagokat a következő kulccsal telepíthetjük:

  $ wget http://ftp.indexdata.dk/debian/indexdata.asc
  $ sudo apt-key add indexdata.asc

2. A koha telepítése

töltsük le a koha-3.00.02.tar.gz tömörített állományt. Csomagoljuk ki. lépjünk be a koha könvtárba

$ cd koha-3.00.02

2.1 Koha függőségek telepítése (Igazából egy komplett csomagot tölt le és konfigurál az operációs rendszernek megfelelően. Szerény véleményem szerint az előző Debian verziókat nem kényeztették ilyen jól összeállított csomaggal. Tehát érdemes "lenny"-t használni) indítsuk el a dselect alkalmazást

$ sudo dpkg --set-selections < install_misc/debian-lenny.packages
$ sudo apt-get install dselect
$ sudo dselect

Válasszuk a [T]elepít lehetőséget. Várjunk türelemmel. (Ez internetkapcsolattol, ill géptől függően sok idő lehet) Közben adjuk meg a mysql root jelszavát. (hagyhatjuk üresen is, ám ez nem biztonságos) Válasszuk a [L]eszedés majd a [K]ilépés lehetőséget.

2.2 Koha Perl modulok telepítése

  $ sudo cpan Algorithm::CheckDigits SMS::Send HTTP::OAI

MIvel a CPAN-t előtte konfiguráltuk így ezzel nincs több gondunk. Leszedi a szükséges függőségekkel együtt.

3. Függőségek konfigurációja

3.1 Mysql konfigurációja

Hozzuk létre a KOHA adatbázisát a megfelelő privilégiumokkal. Konfiguráljuk a mysql root jelszavát, ha nem tettük volna meg eddig.


  $ sudo mysqladmin password <password>
  $ mysqladmin -uroot -p<password> create <kohadatabase>
  $ mysql -uroot -p<password>
  
  Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
  Your MySQL connection id is 22
  Server version: 5.0.51a-24 (Debian)  
  Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.
  
  mysql> grant all on kohadatabase.* to 'kohaadmin'@'localhost' identified by 'katikoan';
  Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
  mysql> flush privileges;
  Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
  mysql> quit
  Bye

Azért ezeket adtam meg, mert ezeket ajánlja fel majd a telepítő is később és nem lesz vele gond. Ha valaki más névvel és/vagy jelszóval szeretne dolgozni változtassa meg nyugodtan, csak a telepítő résznél kell ügyelni, hogy a helyes adatokat adjuk meg.

3.2 SAX Parser tesztje illetve korrigálása A koha könyvtárában adjuk kia a következő parancsot:

  $ misc/sax_parser_print.pl 

Általában a következő hibával tér vissza:

  Koha wants something like:
  XML::LibXML::SAX::Parser=HASH(0x81fe220)
  You have:
  XML::SAX::Expat=HASH(0x847b2e8)
  Looks bad, check INSTALL.* documentation.

Javítsuk hát a következő állomány szerkesztésével. (Midnight Commander, beépített szerkesztőt ajánlom)

  /etc/perl/XML/SAX/ParserDetails.ini

az XML::SAX::Expat bejegyzést (az összes sort) mely alul van, hozzuk a legelső sorba.

Írjuk be újból a parancsot és:

  Koha wants something like:
  XML::LibXML::SAX::Parser=HASH(0x81fe220)
  You have:
  XML::LibXML::SAX::Parser=HASH(0x94a6348)
  Looks good.

4. Koha telepítő futtatása

még mindig a koha könyvtárában:

  $ perl Makefile.PL

A kérdésekre válaszolj: Általában standard a jó választás Hagyjuk a telepítési könyvtárat alapértelmezésben A User Accountnál megadhatunk root jogosultsággal bíró felhasználót, ha már létezik ill, a telepítés előtt létrehozhatunk egy új felhasználót (pl koha) és azt is megadhatjuk. A mysql beállítások jók, ne bolygassuk kivéve, ha tudjuk mit csinálunk a "specifi the name of the database" sornál azonban mi a kohadatabase nevet válsszuk (vagy amit az sql résznél megadtunk) a kohaadmin és akatikoan elfogadhatható (hacsak mást nem adtunk meg). Telepíthetjük a Zebra konfigurációs fájlokat is (bár kisebb könyvtáraknál nem érdemes véleményem szerint, de nem baj ha fenn van). Válasszuk a MARC21 formátumot (alapértelmezés)

Előfordulhat, hogy további összetevőket kér még a telepítés folytatásához pl json, vagy gd 2.39 illetve Perl modulok. Ezeket telepítsük a syanptic illetve a cpan segítségével. pl

  $ sudo cpan PDF::Reuse::Barcode

Ha valamit még mindig hiányol kérdezzünk bátran levelezőlistákon, illetve jó barátunktól a keresőtől :) Adjuk ki újból a Makefile parancsot amig minden rendben nem lesz.

  $ make
  $ make test
  $ sudo make install

5. Az Apache konfiurálása és indítása Készítsünk szimbolikus linket

  $ sudo ln -s /etc/koha/koha-httpd.conf /etc/apache2/sites-available/koha
  (A koha-httpd.conf helye a telepítési beállításoktól függ. Ha nem változtattad meg működnie kell)

Addjuk a következő sorokat a /etc/apache2/ports.conf: állományhoz

  Listen 80
  Listen 8080

Futtassuk a következő parancsokat:

  $ sudo a2enmod rewrite
  $ sudo a2ensite koha
  $ sudo apache2ctl restart
A lap eredeti címe: „http://konyvtar.hu/wiki/Koha
Nézetek