Felhasználó:
Jelszó:
 

Könywiki:Szerkesztési elvek

A Könywiki wikiből

A cikkeket magyar nyelven, elsősorban magyar megnevezéseket használva szeretnénk írni, de a cikkek címének idegen nyelvű változatait minden lap alján elhelyezzük. Így gyorsan megtudhatjuk, hogy az angol vagy francia nyelvterületen hogy hívják a katalóguscédulát, a kölcsönzőjegyet vagy a késedelmi díjat. A gyakran használt idegen nyelvű kifejezéseket, mint az OPAC, átirányítjuk a magyar megfelelőjükre.

Temékek, szolgáltatások ismertetése is lehetséges, de csak semleges nézőpontból, vagy véleményt és ellenvéleményt egyformán korrekten bemutatva, a reklámízű bűvszavakat, ködösítést kerülve. Az egyes termékek - pl. webes katalógus - használatához rövid használati utasítás is adható. Bármilyen szolgáltatásról készíthető leírás, ha az valamiképp speciálisan könyvtári célra használható, de ezesetben elsősorban az ilyen célú alkalmazásra kell kitérni, ilyen területről hozni példákat.

Ha van kedved bővíteni ezt a tudástárat, de nincs ötleted mivel, nézd meg azon fogalmak listáját, melyekre mások már hivatkoznak, de még nem írtak szócikket róluk.

Tartalomjegyzék

Szócikkek felépítése

Szócikkek elnevezése

A szócikkek címe legyen rövid, közérthető, utaljon pontosan a tartalmára.

Ha szükséges, használjunk szóösszetételeket. Ilyen esetben természetes nyelvben használt összetételt használjuk a szócikk címeként, pl. Raktározási rendszerek. Olyan összetétel esetén, melynek utótagja egy kategória, pl. Zenei tájékoztatás, hozzunk létre átirányítást, mely a témára utaló szó ragozatlan alakját és a kategória nevét zárójelben tartalmazza, így: Zene (tájékoztatás).

Rövidítések esetén a szócikkek helye a teljes, feloldott név alatt van. A rövidítésekről átirányítunk a feloldott névre. Pl.: IFLA - International Federation of Library Associations and Institutions.

Hivatkozások

Külső forrásból származó információkat mindig lássunk el hivatkozásokkal. Ha több fejezetet is használunk az alábbiak közül, soroljuk őket alfejezetként a Hivatkozások fejezet alá (így). Ahol lehet, közöljünk oldalszámokat.

  • Jegyzetek: lábjegyzetek.
  • Forrás: a szócikk egészére vonatkozó, nem a szócikk bizonyos helyéhez kötött források.
  • Irodalom: a szócikkre vonatkozó, a témát mélyen feltáró irodalom. Külső linkek, könyvek, tanulmányok.

A hivatkozások formája:

  • Szerző: Cím [: Alcím]. [In: Dokumentum címe] [Egyéb szerzőségi közlés.] [Város : Kiadó, Évszám] [ISBN] [Internetes elérhetőség]

Kategóriák

A szócikkeket kategóriákba soroljuk.


Nézetek