Felhasználó:
Jelszó:
 

Könywiki:Források

A Könywiki wikiből

Tartalomjegyzék

Wiki-tartalom forrása

 • Koltay Tibor: A könyvtári feldolgozó munka és a tájékoztatás hálózati forrásai [1] (további források listája)
 • Library Information Science Wiki [2] (elég vacak)
 • Könyvtári Intézet [3]

Törvényi szabályozás

Bibliográfiai adatfeldolgozás

Szabványok és szabályzatok

A bibliográfiai leírás nemzetközi keretszabályai (ISBD-k)

 • ISBD/M : A könyvek nemzetközi szabványos bibliográfiai leírása. - Budapest : OSZK KMK, 1977. - V, 61 p
 • ISBD/G : A nemzetközi szabványos bibliográfiai leírás általános szabályai : magyarázatos szöveg. - Budapest : OSZK KMK, 1979. - 46 p.
 • ISBD/NBM : A nem-könyv anyagok nemzetközi szabványos bibliográfiai. - Budapest : OSZK KMK, 1980. - 99 p.
 • ISBD/CM : A kartográfiai anyagok nemzetközi szabványos bibliográfiai leírása. - Budapest : OSZK KMK, 1981. - 69 p.
 • ISBD/PM : A nyomtatott kotta nemzetközi szabványos bibliográfiai leírása. - Budapest : OSZK KMK, 1983. - 77 p.
 • ISBD/S : Az időszaki kiadványok nemzetközi szabványos bibliográfiai leírása. - Budapest : OSZK KMK, 1983. - 90 p. Visszavonva, helyette: ISBD/CR : International standard bibliographic description for serials and other continuing resoruces... - München : Saur, 2002. - XI, 112 p.
 • ISBD/A : A régi könyvek nemzetközi szabványos bibliográfiai leírása. - Budapest : OSZK KMK, 1983. - 96 p.

A bibliográfiai leírás nemzeti szabványai (MSZ) és szabályzatai (KSZ)

 • MSZ 3424/1-78 Bibliográfiai leírás. Könyvek. 75 p. Helyesbítése megjelent: 1988.
 • MSZ 3424/2-82 Bibliográfiai leírás. Időszaki kiadványok. VISSZAVONVA: 2001. okt. 1. Helyette: KSZ/3 -2001 Bibliográfiai leírás. Időszaki kiadványok. 104 p.
 • MSZ 3424 -12 Bibliográfiai leírás. Időszaki kiadványokban megjelent részdokumentumok. 31 p.
 • MSZ 3424/7-85 Bibliográfiai leírás. Kották. 20 p. Helyesbítése megjelent: 1988.
 • MSZ 3424/9-88 Bibliográfiai leírás. Hangdokumentumok. 18 p.
 • MSZ 3424-10:1992 Bibliográfiai leírás. Videodokumentumok. 14 p.
 • KSZ/1 Bibliográfiai leírás. Kartográfiai dokumentumok
 • KSZ/2:2000 Bibliográfiai leírás. Elektronikus dokumentumok. 93 p.

A bibliográfiai leírás egyes adatelemeinek leírási módjáról rendelkező szabványok

 • ISO 843 : 1997 A görög betűk transzliterációja latin betűkre. Változások egyes betűk átírásában !
 • MSZ 3400:2001 A nyelvek nevének háromjegyű betűkódjai. 9 p.
 • MSZ 3402-80 Könyvek bibliográfiai adatközlése és belső elrendezése
 • MSZ 3432-85 Szavak és szókapcsolatok rövidítése a bibliográfiai leírásban
 • MSZ EN ISO 3166-1:2000 Országok és igazgatási egységeik nevének kódjai. 1. rész: Országnevek kódjai. 66 p.
 • MSZ ISO 4 : 2000 Információ és dokumentáció. A kiadványok címében előforduló szavak és a kiadványok címének rövidítési szabályai / [közread. a] Magyar Szabványügyi Testület. Az MSZ 3404:1986 helyett
 • MSZ ISO 9:1997 Információ és dokumentáció. A cirill karakterek transzliterációja latin karakterekre. Szláv és nem szláv nyelvek. 15 p.
 • MSZ ISO 832:1998 Információ és dokumentáció. Bibliográfiai leírás és hivatkozás. Bibliográfiai kifejezések rövidítésének szabályai. 9 p.
 • MSZ ISO 2108:1994 Információ és dokumentáció. Könyvek nemzetközi azonosító számozása (ISBN). 4 p.
 • MSZ ISO 3297:2000 Információ és dokumentáció. Időszaki kiadványok nemzetközi azonosító száma (ISSN). 10 p.
 • MSZ ISO 10957:1997 Információ és dokumentáció. Kották nemzetközi szabványos azonosító száma (ISMN). 5 p.

A besorolási adatok közlésmódját szabályozó szabványok

 • MSZ 3440/1-79 A bibliográfiai leírás besorolási adatai. Fogalom-meghatározások. 5 p. Helyesbítése megjelent: 1988.
 • MSZ 3440/2-79 A bibliográfiai leírás besorolási adatai. Személyek nevei. 32 p. Helyesbítése megjelent: 1988.
 • MSZ 3440/3-83 A bibliográfiai leírás besorolási adatai. Testületek neve. 28 p. Helyesbítése megjelent: 1988.
 • MSZ 3440/4-86 A bibliográfiai leírás besorolási adatai. Címek. 13 p.
 • KSZ/5 : 2005 Földrajzi nevek, mint az adatbázisrekordok tárgyi hozzáférési pontjai 32 p.

A besorolási adatok megválasztását szabályozó (alkalmazási) szabványok

 • MSZ 3423/1-83 Leíró katalógusok bibliográfiai tételeinek szerkesztése. Általános előírások. Helyesbítése megjelent: 1988.
 • MSZ 3423/2-84 Leíró katalógusok bibliográfiai tételeinek szerkesztése. Könyvek. Helyesbítése megjelent: 1988.
 • MSZ 3423/3-86 Leíró katalógusok bibliográfiai tételeinek szerkesztése. Időszaki kiadványok.

A leíró (cédula)katalógus szerkesztését szabályozó szabványok

 • MSZ 3401-81 A bibliográfiai tételek betűrendbe sorolásának szabályai
 • MSZ 3493-82 Bibliográfiai tételek besorolási szabályai

Csereformátum-szabványok

 • ISO 2709/1973 - MSZ 193/1-83. A mágnesszalagos bibliográfiai adatcsere formátuma. A rekordok szerkezete.
 • KSz/4.1-2002 HUNMARC : a bibliográfiai rekordok adatcsere formátuma. - URL: http://www.oszk.hu/index_hu.htm

Irodalom

Berke Barnabásné (ism.). The birth and re-birth of the ISBDs : process and procedures for creating and revising the International Standard Bibliographic Descriptions / John D. Byrum. – In: IFLA Journal, 27. köt. 1. sz. (2001). p. 34–37.

 Ism.: Az ISBD-k születése és újjászületése: a nemzetközi szabványos bibliográfiai leírás szabályzatainak kidolgozására és revíziójára kialakított munkafolyamatok és eljárások / Berke Barnabásné
 In: Tudományos és műszaki tájékoztatás. 48. évf. 11. sz. (2001). (Beszámolók, szemlék, referátumok). – URL: http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=889&issue_id=32

Berke Barnabásné. Párizstól Frankfurtig és tovább ... : beszámoló az IME ICC tevékenységéről. In: Könyvtári figyelő. 14=50. évf. 3. sz. (2004). p. 581-586. - URL: http://www.ki.oszk.hu/kf/2004/3/berke.html

Csűry István. Párizsi alapelvek, ISBD, AACR : a bibliográfiai leírás nemzetközi szabványosításának történeti és ideológiai hátteréhez. - Debrecen : KLTE, 1979 [!1980]. - 28 p. ; 24 cm. – (A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtárának közleményei)

Gazdag Tiborné. Az időszaki kiadványok számbavétele és feltárása – nemzetközi tendenciák és hazai környezet : az ISSN számadás hazai gyakorlata és nemzetközi összefüggései In: Könyvtári figyelő. 48. évfolyam, 4. szám (2002.)

Kovács Ilona. A könyvek bibliográfiai leírása : útmutató az MSZ 3424/1 – 78 tanulmányozásához. Budapest : OSZK KMK , 1980. 54 p.

Nyilatkozat a nemzetközi katalogizálási alapelvekről : az IFLA szakértők 1. tanácskozása által elfogadott tervezet a Nemzetközi Katalogizálási Szabályzatról : 2003 Frankfurt, Németország : a Statement of International Cataloguing Principles magyar fordítása / ford. Berke Barnabásné. – In: Könyvtári figyelő. 14=50. évf. 3. sz. (2004). p. 587-593. - URL: http://www.ddb.de/standardisierung/pdf/statement_hungarian.pdf ; http://www.ki.oszk.hu/kf/2004/3/nyilatkozat.html

Papné Angyal Ágnes [et al.]. Az információ és rögzítése : dokumentumismeret. - Nyíregyháza : Dialógus, 2000. – 137 p.

Papp István (ism.) IFLA's programme of Universal Bibliographic Control: origins and early years / Dorothy Anderson. – In: IFLA Journal, Vol. 26. no. 3. (2000). p. 209–214.

 Ism.: Az UBC kezdetei és első évei / Papp István 
 In: Tudományos és műszaki tájékoztatás. 48. évf. 1.sz. (2001). - URL: http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=1271&issue_id=26

Rácz Ágnes. A kiadványok bibliográfiai számbavétele. - In: Könyvtárosok kézikönyve. 2. Budapest : Osiris, 2001. p. 191-201., 261-281.

Rácz Ágnes. Bibliográfiai leírás, katalogizálás. - Budapest : Nemzeti Tankönyvkiadó, 1995. - p. 3-12., 29-84.

Tóvári Judit. Bibliográfiai adatfeldolgozás : felsőoktatási tankönyv. – Nyíregyháza : Dialógus, 2002. 1. köt. Könyvek bibliográfiai leírása. . – 208 p. + CD mell. 2. köt. Időszaki kiadványok bibliográfiai leírása. . – 193 p. + CD mell.) 3. köt. Besorolási adatok egységesítése, tételszerkesztés. . – 202 p. + CD mell. 4. köt. Feladatgyűjtemény a könyvek és sorozatok bibliográfiai adatfeldolgozásához 5. köt. Feladatgyűjtemény az időszaki kiadványok bibliográfiai adatfeldolgozásához

Útmutató a 13 jegyű ISBN bevezetéséhez / közread. az Országos Széchényi Könyvtár, Magyar ISBN Iroda. - URL: http://www.ki.oszk.hu/szabalyzatok/utmutato20050419.pdf

Vajda Erik. Megújul a könyvtári szabványosítás : a szabályzat – némi bevezetéssel – a szakmai közvélemény tájékoztatására. - In: Könyv, könyvtár, könyvtáros, 1997. május. p. 30-34.

Osztályozás

 • Bevezetés az információkereso nyelvek elméletébe és gyakorlatába / Babiczky Béla, Barátné Hajdu Ágnes. Budapest, Universitas, 1998. 224 p.
 • Foskett, A.C.: Az Egyetemes Tizedes Osztályozás története, jelenlegi helyzete és távlatai. Ism.: Zsemberi Anikó. = Könyvtári Figyelo 1978. 6.sz. 751-755.p.

Gyűjteményszervezés

Információs társadalom, K2

Nézetek