Felhasználó:
Jelszó:
 

Könyvtári ábécé

A Könywiki wikiből

A latin ábécén alapuló, 28 betûbõl álló ábécé, amely a rövid és hosszú magánhangzókat nem különbözteti meg és külön betûként kezeli az összetett magyar mássalhangzók jegyeit. A könyvtári ábécében csak rövid magánhangzókat találunk. A hosszú magánhangzókat rövid párjaikkal egyenrangúnak kell tekinteni (pl. a=á, e=é, stb.) és nincs kettős betű (cs, gy, ly, stb). Minden betűt egytagúként veszünk figyelembe (pl. cs = c és s; gy = g és y; ny = n és y; stb). Kivétel az ‘sz’, mivel a “z” az ábécé utolsó betűje, így minden “s”-sel kezdődő szó egyébként is megelőzi.


Magyar ABC Könyvtári ABC Magyar ABC Könyvtári ABC
A,Á=AÖ,Ő=Ö
B=BP=P
C, CS=CQ=Q
D, DZ, DZS=DR=R
E,É=ES=S
F=FSZ=SZ
G,GY=GT,TY=T
H=HU,Ú=U
I,Í=IÜ,Ű=Ü
J=JV=V
K=KW=W
L,LY=LX=X
M=MY=Y
N,NY=NZ, ZS=Z
O,Ó=O

Irodalom

Könyvtári raktározási táblázatok. – Budapest : Könyvtári Intézet, 2001. – p. 72.

Nézetek