Felhasználó:
Jelszó:
 

Könyvtár

A Könywiki wikiből

„A könyvtár a könyvek célszerűen gyarapított, rendezett és használatra szánt gyűjteménye”[1], ahol a könyvtár nyílt rendszer, amely folyamatos kapcsolatban áll környezetével. A gyarapítást és rendezést képzett szakemberek, könyvtárosok végzik. A könyvtár elnevezést nemcsak magára a gyűjteményre használhatjuk, hanem annak őrzőjére, tehát pl. az adott épületre is.

A könyvtárakban tárolt dokumentumok közé már nem pusztán könyvek tartoznak, hanem CD-k, DVD-k, hangkazetták, videokazetták, térképek, mikrofilmek stb. amellett, hogy ezen intézmények nagy részében internet-hozzáférés is üzemel. Mindezek és a hozzáértő könyvtárosok hozzájárulnak a folyamatos információelérés biztosításához.

1. Az e törvényben meghatározott könyvtári dokumentumok rendszeres gyűjtését, feltárását, megőrzését és használatát biztosító szervezet.

2. Szervezet vagy szervezet része, amelynek fő célja dokumentumok gyűjteményének fenntartása és a személyzet által nyújtott szolgáltatások révén olyan dokumentumok használatának a lehetővé tétele, amelyek megfelelnek az ezeket használók tájékoztatási, kutatási, oktatási vagy szórakozási igényeinek. Ezek csupán a könyvtárra vonatkozó minimális követelmények, és nem zárnak ki semmilyen további dokumentumot vagy szolgáltatást. A dokumentumok lehetnek hagyományos típusúak, pl. fizikai tárgyakként rendelkezésre állók, vagy elektronikus formájukban elérhetők. A könyvtárak kiterjeszthetik szolgáltatásaikat, hogy olyan anyagokat is elérhetővé tegyenek, melyek gyűjteményükön kívül esnek.

3. Szervezet vagy szervezeti egység, amelynek fő célja állomány építése és fenntartása, továbbá olyan információforrások és eszközök használatának elősegítése, amelyek a használóik tájékozódási, kutatási, oktatási, kulturális vagy rekreációs igényeit elégítik ki. Ezek a könyvtárral szembeni alapkövetelmények, amelyek nem zárnak ki semmiféle, a fő célhoz képest kiegészítő további forrást és szolgáltatást. Ha a könyvtárnak egynél több funkciója van (például iskolai könyvtár és közkönyvtár), vagy meg kell határozni, hogy melyik az elsődleges funkciója, vagy kivételes esetekben meg kell osztani a rendeltetését, és e szerint kell jelentenie az adatait.

Hivatkozások: Könyvtári Intézet Fogalomtára [1]


A könyvtár, mint rendszer

A könyvtár is, mint minden rendszer a következő folyamatokból áll: input, transzformáció, output, visszacsatolás.[1] A könyvtárnak – a fenti definícióból kiindulva – három fő tevékenységi köre van:

 • gyűjteményépítés (tervszerű válogatás)
 • a hozzáférhetőség biztosítása (formai és tartalmi feltárás)
 • az egyes dokumentumok és azok információinak közvetítése[1]

A könyvtár rendszerjellegéből adódóan elemei kapcsolatban állnak egymással. A könyvtári rendszer jellemzői a következők:

 • Nyílt rendszer, ami kölcsönhatásban van környezetével mindkét irányban. Mind a bemeneti (dokumentumok, dokumentumtípusok, gyarapítási módok stb.), mind pedig a kimeneti (szolgáltatások színvonala stb.) pontokat meghatározzák a felhasználók igényei. Természetesen az input hatással van a transzformációra, azaz a könyvtári tevékenység szervezésére is épp úgy, mint ahogy az output a visszacsatolásra, azaz a gyűjtési és feltárási szempontokra.
 • A rendszer folyamatainak állandó egyensúlyban kell lenniük, ami nem állandósult állapotot, hanem dinamikus, a környezethez folytonosan igazodó egyensúlyt jelent.
 • A könyvtár hierarchikus rendszer, ami alrendszerekből illetve rendszerelemekből áll.
  1. Alrendszerek:
   • állományalakítás,
   • formai és tartalmi feltárás,
   • szolgáltatás
  2. Rendszerelemek:
   • rendelés
   • dokumentumforgalmazás stb.[2]


Hivatkozások

 1. 1,0 1,1 1,2 Könyvtárosok kézikönyve 3. A könyvtárak rendszere. Budapest : Osiris, 2001. 296. p.
 2. Könyvtárosok kézikönyve 3. A könyvtárak rendszere. Budapest : Osiris, 2001. 297. p.
A lap eredeti címe: „http://konyvtar.hu/wiki/K%C3%B6nyvt%C3%A1r
Nézetek