Felhasználó:
Jelszó:
 

Integrált könyvtári rendszer

A Könywiki wikiből

Az integrált könyvtári rendszer (IKR angolul ILS) könyvtárak sokféle feladatait - beszerzés, katalogizálás, kölcsönzés, stb. - támogató szoftver. Integráltnak azért hívják, mert az egymáshoz kapcsolódó, egymásra épülő munkafolyamatokat támogató modulokat egységes rendszerként valósítja meg.

Tartalomjegyzék

Modultípusok

A különböző integrált rendszerek különböző számú modulokból állhatnak. Léteznek olyan integrált rendszerek, ahol például egy beszerzés modul van, és olyan is ahol külön van választva a könyvek és a folyóiratok beszerzése. A következő modulok a legtöbb integrált rendszerben megtalálhatóak:

(1) OPAC modul:

A legtöbb integrált rendszernek legalább 2 darab OPAC modulja van:

 • WebOPAC – elektronikus katalógus interneten (weben) elérhető változata. Ezt használják a könyvtár felhasználói;
 • Belső OPAC – célja ugyanaz mint a WebOpacnak, hogy lehessen keresni a könyvtár állományában, de kiegészülnek plusz funkciókkal a könyvtárosok számára pl.: egyből lehet szerkeszteni a találatot vagy más könyvtár állományában keresni, illetve átvételt végrehajtani.

(2) Katalogizáló modul:

Kétféle típusú lehet:

 • Űrlapos beviteli lehetőséggel rendelkező, melynek legfőbb előnye, hogy felhasználóbarát. Hátrányként pedig számolni kell azzal,hogy csak olyan adatok írhatók le a dokumentumról, melyre fenntart beviteli mezőt (tehát ha pl. nincs mező a sorozati ISSN-re akkor azt nem lehet sehova írni, így nem lehet rákeresni)
 • MARC alapú beviteli katalogizáló modulnál előny, hogy bármilyen adatot le lehet írni a dokumentumról. Viszont első látásra nem túl felhasználóbarát.

(3) Kölcsönzés modul (CIRC):

A bibliográfiain túl egy Kölcsönzési adatbázishoz is kapcsolódik:

 • Könyvtárba beiratkozott olvasók adatai
 • Olvasókhoz kapcsolódó kölcsönzések
 • Kölcsönzés
 • hosszabbítás
 • + funkció: felszólító levelek készítése

(4) Folyóirat modul (SER): A modul a folyóiratokkal kapcsolatos feladatokat segítik. Beszerzés, érkeztetés és keresés szempontjából is különböznek, ezért kapnak a legtöbbször külön modult.

 • Legfontosabb, napi feladata a folyóiratok érkeztetése
 • A megrendelőleveleket is a SER modul készíti
 • Segítségével még a beköttetés is lehetséges (akkor egy példányként jelennek meg az addigi külön példányok)

(5) Beszerzés modul (ACQ):

A folyóiratokon kívüli további dokumentumok beszerzésére alkalmas (megrendelés, érkeztetés, reklamáció)

(6) Jelentés, statisztika (bizonyos integrált rendszerekben az előző modulok részét képezi): Valamennyi modulhoz tartozó jelentések és statisztikák készítése:

 • OPAC – pl.: megadott időszakban hányan kerestek, mit kerestek leggyakrabban
 • CAT – pl.: átlagosan naponta hány dokumentumot dolgoznak fel a könyvtárosok
 • CIRC – pl.: mi volt a leggyakrabban kölcsönzött könyv, melyik időszakban kölcsönöztek a legtöbbet
 • SER – pl.: milyen magyar milyen idegen nyelvű folyóiratokra fizetette elő a könyvtár
 • ACQ – pl.: melyik időszakban volt a legtöbb beszerzés

(7) Adminisztrációs modul: Adott integrált rendszer beállításai. Például felhasználók és jogaik beállítása (mely könyvtáros mit csinálhat), Könyvtár kölcsönzési politikájának kialakítása.


Magyarországi integrált rendszerek

Az integrált rendszerek magyarországi használatának kezdete a 80-as évek végére és a 90-es évek elejére tehető. Alapvetően két úton indultak el a könyvtárak. Egyrészt voltak olyan könyvtárak, ahol megvettek integrált rendszert és elkezdték magyarosítani. Ilyen volt például a Voyager -> Corvina (az eredeti amerikai rendszert addig fejlesztették, hogy végül megvásárolták a jogokat a teljes elszakadásra az eredeti rendszertől és ekkor kapott Corvina nevet a rendszer, és jelenleg már kifejezetten magyar fejlesztésnek számít. Aleph (a nagy nemzetközi rendszer a végletekig konfigurálható, így nem volt szükség a tovább fejlesztésére, ezért jelenleg is a nemzetközi rendszer éppen aktuális verziójának magyar nyelvű változatát használják a könyvtárak) Másrészről a könyvtárak saját integrált rendszert fejlesztettek. Ezeknek eredményeképpen sok félresikerült integrált rendszer született. Azonban voltak olyan országok, ahol államilag központosítottan kezdtek el integrált rendszert fejleszteni. Ezekben az országokban a mai napig minden könyvtár ugyanazt a rendszert használja (pl. északi országok) Magyarországon ez nem volt jellemző, nagyon sokféle integrált rendszert használnak.

Integrált könyvtári rendszerek

Külföldi:

 • ALEPH
 • OLIB
 • TINLIB

Hazai:

 • Corvina
 • [Evergreen
 • Horizon
 • HunTéka
 • Jómagam Könyvtár
 • Koha
 • LinLib|LinLib/WinLib
 • OLIB
 • Szirén
 • S-Lib|SR-Lib/S-Lib
 • TextLib
 • TinLib

Összehasonlítási szempontok

Az integrált könyvtári rendszerek értékelése, összehasonlítása bonyolultságuk miatt igen nehéz. Más és más szoftver lehet megfelelő egyes helyeken. Az értékelésben az alábbi szempontok segíthetnek.

Általános

 • felhasználóbarát, magyar nyelvű felület, mind az olvasók, mint a könyvtárosok felé
 • gyors és hibamentes működés
 • beszerzési és járulékos költségek

Szakmai

 • könyvtári munkafolyamatok lefedettségének mértéke
 • a közös katalogizálás támogatása
 • könyvtárközi kölcsönzés támogatása
 • más rendszerekkel (szoftver és hardver) való együttműködés lehetősége*
 • a szabványos csereformátumok támogatása
 • rugalmasság

Magyarországi vonatkozású szoftverek

Nyílt forráskódú integrált könyvtári rendszerek

Irodalom

 • A Magyarországon alkalmazott könyvtári szoftverek értékelése a többtényezős döntéshozatal módszerével / Eszenyiné Borbély Mária [15]
 • Könyvtári integrált rendszerek és hazai alkalmazásuk / Bakonyi Géza, Kokas Károly [16]

Szótár

Integrált könyvtári rendszer = Integrated Library System

Nézetek