Felhasználó:
Jelszó:
 

Esélyegyenlőség és akadálymentesség biztosítása

A Könywiki wikiből

Alapelvek

A fogyatékkal élők esélyegyenlőségének, önálló életvitelének és a társadalmi életben való aktív részvételének biztosításáról több jogszabály is rendelkezik. Létrejött az Országos Fogyatékosügyi Program. A egyenlő esélyű hozzáférés a szolgáltatások és az akadálymentesség az épített környezet jellemzője.

"A közszolgáltatás egyenlő eséllyel hozzáférhető akkor, ha igénybevétele - az igénybe vevő állapotának megfelelő önállósággal - mindenki, különösen a mozgási, látási, hallási, mentális és kommunikációs funkciókban sérült emberek számára akadálymentes, kiszámítható, értelmezhető és érzékelhető; továbbá az az épület, amelyben a közszolgáltatást nyújtják, mindenki számára megközelíthető, a nyilvánosság számára nyitva álló része bejárható, vészhelyzetben biztonsággal elhagyható, valamint az épületben a tárgyak, berendezések mindenki számára rendeltetésszerűen használhatók és a szolgáltatások egyformán igénybe vehetők." (Fot. 4.§ h) bek.)

"Akadálymentes az épített környezet akkor ha annak kényelmes, biztonságos és önálló használata minden ember számára biztosított, ideértve azokat az egészségkárosodott egyéneket vagy ember csoportokat is, akiknek ehhez speciális létesítményekre, eszközökre, illetve mûszaki megoldásokra van szükségük." (Építéstv. 2.§)

Mint közintézménynek, a könyvtáraknak is be kell tartaniuk ezeket a rendelkezéseket . A legfontosabb alapelvek: megfelelő körülmények létrehozása, különleges megoldások alkalmazása, sajátos szükségletek kiemelt kezelése, előnyben részesítés, semmit rólunk nélkülünk, tervezés mindenki számára. Az értelmező rendelkezések között megtaláljuk például a segédeszköz, az akadálymentesség, a közszolgáltatás, az egyenlő esélyű hozzáférés fogalmainak magyarázatát. Tilos akár közvetlen, akár közvetett módon a védett tulajdonság miatt hátrányos megkülönböztetést alkalmazni. Külön szempont, hogy az érintett kollégák részére is ki kell alakítani az akadálymentes, de egyidejűleg a biztonságos munkavégzés feltételeit és olyan munkakörben kell alkalmazni őket, amelyekben a képességeik szerint tudnak teljesíteni. Az akadálymentesítés megvalósításához - az előkészítéstől kezdve, a pályázatíráson és a tesztelésen át a mindennapos használatig - célszerű és kívánatos az érintetteket, az érdekvédelmi szervezeteket, a rehabilitációs környezettervező mérnököket, jogászokat megkeresni, bevonni, tájékoztatni. A különféle megoldások előnyösek és kényelmesen használhatóak más célcsoportok (pl.babakocsival közlekedő családok, gyermekek, időskorúak) számára is, azaz többes hasznosulást eredményez a kialakításuk. A könyvtári környezetben számos olyan megoldás alkalmazható, amely a mindennapi életben is használatos és sokuk szinte egészen egyszerű lehetőség.

Szakmai segítség

OSZK Könyvtári Intézete [1]

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány [2]

Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége [3]

Siketvakok Országos Egyesülete [4]

Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége [5]

Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége [6]

Értelmi Sérültek és Segítőik Országos Szövetsége [7]


Jogszabályok, ajánlások

1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról (Fot.): [8]

2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról (Etv.) [9]

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről (Építéstv.) [10]

10/2006. (II. 16.) OGY határozat az új Országos Fogyatékosügyi Programról [11]

Ajánlás a fogyatékkal élő könyvtárhasználók könyvtári ellátásának javítására [12]


--Boribon 2010. május 13., 15:04 (CEST)

Nézetek