Tájékoztatjuk, hogy a konyvtar.hu oldal fejlesztését, frissítését, beleértve a könyvtárakról szóló információkat, a Könyvtári Intézet leállította.
Az oldalon található "veszíts el egy könyvet szolgáltatás" működik.
A könyvtárakkal kapcsolatos hiteles adatok a Könyvtári Intézet honlapján üzemelő Magyarországi Könyvtárak Adatbázásában érhetőek el. Könyvtári Intézet
 
Tájékoztatjuk, hogy a konyvtar.hu oldal fejlesztését, frissítését, beleértve a könyvtárakról szóló információkat, a Könyvtári Intézet leállította. Az oldalon található "veszíts el egy könyvet szolgáltatás" működik. A könyvtárakkal kapcsolatos hiteles adatok a Könyvtári Intézet honlapján üzemelő Magyarországi Könyvtárak Adatbázásában érhetőek el. Könyvtári Intézet
Felhasználó:
Jelszó:

Keresés

Ha regisztrálsz, a ikonnal a kedvenceddé teheted a könyvtárakat, amelyekbe be vagy iratkozva. Ha a portál és a könyvtárad is támogatja ezt a lehetőséget, a kölcsönzéseidet itt, egy helyen tarthatod nyilván, és értesítést is kérhetsz e-mailben és SMS-ben a lejáratukról. Emellett a főoldalon értesülhetsz a híreikről, eseményeikről.
 

Határmenti Területfejlesztési Könyvtár

Cím:8800 Nagykanizsa, Petőfi Sándor u. 5.
Nyitva tartás:H, Sze: 8-19, K, Cs, P: 8-17 óra
Telefon: (92) 348-028
Fax: (92) 348-028
E-mail: hesz1989@gmail.com
Könyvtárvezető:Nagy Csaba
Fenntartó:Humán Európa Szövetség
Könyvtártípus: szakkönyvtár
Alapfeladatok: a gyűjtőköri szabályzatnak megfelelően tervszerűen gyarapított, sokoldalúan feltárt területfejlesztés s annak határterületeivel foglalkozó dokumentumokból, eszperantó nyelvű szakirodalomból illetve Söjtör község helyismeretével, helytörténetével foglalkozó könyvtári dokumentumokból álló gyűjteményt tart fenn és működtet, végzi az intézmény állományába került dokumentumok nyilvántartásba vételét és feltárását, a feleslegessé vált és megrongálódott dokumentumok állományból való kivonását, gondoskodik az állomány megőrzéséről, védelméről, valamint a jogszabályokban előírt időszakonkénti állományellenőrzésről, illetve eszperantó nyelvű könyvek digitalizálásáról, gondoskodik az egyes használói rétegek igényeinek megfelelően az elkülönített gyűjteményrészekről (Internet-szoba, eszperantó nyelvű gyűjtemény, helytörténeti-helyismereti gyűjtemény), könyvtárközi kölcsönzést folytat eredetiben, másolatban vagy elektronikus formában. Biztosítja más könyvtárak elérését., az olvasószolgálat keretében tanácsadó, ajánló, tájékoztató szolgálatot, irodalomkutatást végez, biztosítja a könyvtár látokatói számára a nyilvános, közösségi Internet hozzáférést, időszaki, a könyvtár jellegének megfelelő, kiadványokat járat (napilapok, hetilapok, folyóiratok), ezeket minden látogató számára elérhetően helyezi el. Az értékes időszaki kiadványokat megőrzi, használatra feltárja., gyűjti és feltárja azokat a könyvtári dokumentumokat, amelyek Söjtös község helyismeretével, foglalkoznak, vezeti a könyvtár statisztikai adatait, és felsőbb kérésre összesíti, szolgáltatja azokat, az eszperantó nyelvű könyvtári dokumentumokról másolatot szolgáltat. Könyvtári gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja, tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól, biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében, hálózaton belül összehangolja a fiókkönyvtárak és dokumentumállományának fejlesztését, közhasznú információkat szolgáltat, tevékenységét összehangolja az oktatási és más közművelődési intézményekkel, alaptevékenységéhez szakembert alkalmaz, az intézémény a pályázati kiírásokat figyelemmel kíséri és pályázik. Rendelkezik kizárólag könyvtári szolgáltatások céljára alkalmas helyiségekkel., rendezvényeket szervez, és helyet biztosít önművelődést segítő rendezvényeknek, irodalmi és ismeretterjesztő foglalkozásoknak, vetélkedőknek, kluboknak, civil szervezeteknek, együttműködik a városban működő közművelődési, közgyűjteményi tudományos intézményekkel a kultúraközvetítés, a helyi tudományos és kutatómunka, a kiadványozás területén
Feladatok: könyvkiadás, időszaki kiadvány kiadás, helytörténeti kiadványok megjelentetése, fénymásolás, nyomtatás, terem-bérbeadás
A fenti adatok elavultak lehetnek, nem ellenőrzöttek. Adatváltozás bejelentése

Közeli könyvtárak