Tájékoztatjuk, hogy a konyvtar.hu oldal fejlesztését, frissítését, beleértve a könyvtárakról szóló információkat, a Könyvtári Intézet leállította.
Az oldalon található "veszíts el egy könyvet szolgáltatás" működik.
A könyvtárakkal kapcsolatos hiteles adatok a Könyvtári Intézet honlapján üzemelő Magyarországi Könyvtárak Adatbázásában érhetőek el. Könyvtári Intézet
 
Tájékoztatjuk, hogy a konyvtar.hu oldal fejlesztését, frissítését, beleértve a könyvtárakról szóló információkat, a Könyvtári Intézet leállította. Az oldalon található "veszíts el egy könyvet szolgáltatás" működik. A könyvtárakkal kapcsolatos hiteles adatok a Könyvtári Intézet honlapján üzemelő Magyarországi Könyvtárak Adatbázásában érhetőek el. Könyvtári Intézet
Felhasználó:
Jelszó:

Eszközök

Ha regisztrálsz, saját polcaidra teheted a könyveidet, jegyzeteket írhatsz hozzájuk, megkeresheted, melyik a legközelebbi könyvtár, ahonnan ki tudod őket kölcsönözni. Mi több, közösen is építhetsz könyvespolcot barátaiddal, kollégáiddal.
 

Ez a könyv még nem veszett el

Veszítsd el ezt a könyvet!

Töltsd ki az elvesztési nyilatkozatot, veszítsd el a könyvet, és te is részese leszel a nagy könyvelvesztő játéknak!

Szólj hozzá a könyvhöz

Hozzászólás írásához jelentkezz be! Ha még nem regisztráltál, itt megteheted.
Még nem érkeztek hozzászólások. Légy te az első!

Erényi Tibor: A zsidók története Magyarországon a honfoglalástól napjainkig

Könyvismertető

A zsidó államiság Kr.u.70-ben történt megszüntetése felgyorsította azt a folyamatot, amelyet a zsidó hittörténet "szétszóródásnak" nevez; a diaszpóra közösségét azok a hitközségek alkották ezután, amelyek a Római Birodalom területén jöttek létre, szinte valamennyi tartományban, így Pannóniában és Dáciában is. Erényi Tibor történész, egyetemi tanár e két tartomány - a majdani történelmi Magyarország - római kori betelepítésének elemzésével kezdi tanulmánykötetét, amely a zsidó nép magyarországi létének összegző áttekintésére vállalkozott. A kronológiai szempontból hét gondolati egységre osztott kötet időrendben értékeli a zsidóság beilleszkedésének hosszú folyamatát első, pannóniai megjelenésétől kezdve egészen napjainkig, az 1990-es évek közepéig. Tárgyalásmódja tényszerű, hivatkozásai általában az elérhető legfrissebb forrásanyagra és publicisztikára, irodalmi művekre irányulnak. A rövid bevezetés után - amelyben általában veti föl a "másság" problémájának a zsidóságot érintő tételeit - a magyar történelem meghatározó eseményeihez (pl. honfoglalás, az Árpádok időszaka, Mohács után, a reformkor, a világháborúk stb.) kapcsolódva vizsgálja a zsidók jelenlétét, társadalmi, kulturális és a hatalomhoz való viszonyulásait. A szerző gondolatmenete lényegében tehát egy fejlődési folyamatot követ; egyrészt azt a folyamatot amelyben a középkori (keresztény) társadalom politikailag eljut a "befogadás" tényéig, másrészt a zsidóság közösségeiben is megerősödik az a szándék, hogy alkotóelemévé váljék annak a nemzetnek, amellyel sorsközösséget vállalt. A kötet nemcsak történelmi-szociológiai szempontból elemzi a tényadatokat, de összeveti azokat az európai zsidóság életviszonyaival is, hiszen a környező államalakulatok nemzetiségi politikája, illetve a zsidóság vallási elkülönülésének következményei közvetlenül hatottak a Kárpát-medencében élő zsidóság helyzetére. Megismertet a zsidó kultúra kiépülésével, a gazdasági életben való szerepükkel, az antiszemitizmus és a polgárosodás összefüggéseivel csakúgy, mint a második világháborút követő időszak erősödő cionizmusával, és ennek következtében a zsidóság nagymérvű differenciálódásával. Az utolsó fejezetek a rendszerváltozás utáni politikai irányvonalak kereszttüzében elemzi a zsidóság helyzetét. A szerző kiemeli a tényt, hogy az alakuló kapitalizmusban a zsidók nincsenek tulsúlyban, ám az egyre romló gazdasági helyzetet "kihasználva" megjelentek azok a politikai szervezetek, amelyek zsidóellenes hangulatot gerjesztenek. Hatásukat nézve ezek a "mozgalmak" nem erősebbek nyugat-európai modelljeiknél, így a valóban megtörtént atrocitásokat sem szabad hisztériakeltésre felhasználni. A kötet korrekt összefoglalása nemcsak a zsidóság útkereső törekvéseinek, de a magyar történelemnek is; mert a zsidóság története nem pusztán "zsidó történet". Ennek illúziómentes elfogadásában segít a vékonyka kötet, amely a Változó világ sorozat hagyományaihoz híven a jelen változó problémáinak megértésére fordítja a figyelmet.
Írta: Könyvtári Intézet

Polcokon

Még senki se tette publikus polcra.